ARQUICONSULT ASISTE A LA 2ª JORNADA DE NETWORKING DEL GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA